Vedas Therapie

 


Een groot aantal zorgverzekeraars bieden vanuit de aanvullende verzekering vergoeding voor de behandeling. (zie de lijst van je zorgverzekeraar van dit jaar). 
Direct na de behandeling krijg je de factuur mee, er is een pin apparaat aanwezig.

Behandelingen, inclusief intake                                                    €     58,---

Kinderen t/m 17 jaar                                                                        €     48,-- 

In de polis voorwaarden van uw ziektekostenverzekeraar kunt u controleren hoeveel u vergoed krijgt. Het eigen risico geldt niet voor zorg uit de aanvullende verzekeringen zoals acupunctuur.

https://www.acupunctuur.nl/pages/vergoedingenoverzicht

Ik werk met een schriftelijke en ondertekende behandelovereenkomst. Dit is belangrijk vanwege de positie van zowel de complementair therapeut als van de zorgvrager. Er komt verschillende wetgeving bij kijken: de WGBO (rechten en plichten) de AVG (gegevensbescherming) en de Wkkgz (klachtrecht).

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening gegevens bescherming” in werking getreden. Voor een goede behandeling is het nodig dat ik een dossier aanleg, hierin staan gegevens over je gezondheid en behandelingen. Als ik jouw gegevens voor een andere reden zal willen gebruiken, dan zal ik je vooraf expliciet je toestemming vragen. De gegevens in het dossier blijven ingevolge de wet op de behandelovereenkomst 15 jaar bewaard.

Eveneens sta ik vermeld in de zorggids en ben aangesloten bij: